Quizkampen PREMIUM

FEO

Trivia

se.feomedia.quizkampen.premium

Vem är mest allmänbildad? Besegra dina vännar och klättra på Quizkampens topplista Quizkampen är ett smart, färgsprakande och underhållande socialt quizspel, där du kan utmana vänner och andra spelare på frågesport - och skaffa ny kunskap på vägen *Nyheter för sommaren 2015* • NY design Uppdatering av grafik, avatarer, topplista, typografi, gränssnitt och färger • Över 2000 nya bildfrågor *Höjdpunkter* • 42,000+ text- och bildfrågor författade av Quizkampens team samt av våra trogna quizzare. Välj mellan en mängd olika kategorier. • Klättra på topplistan - jämför dina kunskaper med andra quizzare i Sverige. • Bidra med dina egna frågor och bli belönad. • Anslut dina sociala mediekonton och bjud in dina vänner till spel. • Designa din egen unika avatar. • Quizkampen blir aldrig föråldrat. Nya text- och bildfrågor tillkommer dagligen Låt quizzandet börja www.feomedia.com Facebook: Quizkampen Twitter: @quizkampen/div

Who is the most educated? Defeat your vännar and climb Quiz struggle Charts Quiz struggle is a smart, colorful and entertaining social quiz game where you can challenge friends and other players in the quiz - and acquire new knowledge on the way * New for summer 2015 * • NEW Design Update of graphics, avatars, charts, typography, interfaces and colors • Over 2,000 new image issues * Highlights * • 42,000+ text and image issues authored by Quiz Kamppi team as well as our loyal quizzare. Choose from a variety of categories. • Climb the leaderboard - Compare your skills with other quizzare in Sweden. • Contribute your own questions and get rewarded. • Connect your social media accounts and invite your friends to the game. • Design your own unique avatar. • Quiz The battle will never be obsolete. New text and image issues to come daily Let quizzandet begin www.feomedia.com Facebook: Quiz Fight Twitter:quizkampenAlphabetical

Genres