Onet – wiadomości, pogoda, sport

Onet Holding sp. z o.o.

News & Magazines

pl.onet.onethd

WIADOMOŚCI ONET: CZYTAM, SŁUCHAM, #WIEM Z ONET Szukasz najświeższych wiadomości z kraju i ze świata? Wybierz najlepszą aplikację z wiadomościami na świecie Aplikacja Onet otrzymała nagrodę dla najlepszej aplikacji w prestiżowym konkursie Międzynarodowego Stowarzyszenia Mediów Informacyjnych - INMA Global Media Awards 2017 w Nowym Jorku Aplikację wyróżniono też nagrodami Mobile Trends Award oraz Innovation Award. Dowiedz się, dlaczego nowy Onet jest tak dobry Poznaj funkcje aplikacji ONET: h2WIADOMOŚCI Aktualne informacje, newsy z kraju i ze świata. W aplikacji znajdziesz również wiadomości lokalne z Twojego regionu, miasta ( KRAKÓW, ŁÓDŹ, WARSZAWA, OLSZTYN, WROCŁAW, ,SZCZECIN, BIAŁYSTOK, POZNAŃ, KIELCE, RZESZÓW, LUBUSKIE, W. BRYTANIA I IRLANDIA, KUJAWSKO-POMORSKIE, ŚLĄSK, LUBLIN, TRÓJMIASTO, OPOLE). Fakty, newsy i wiadomości 24h na dobę. Z nami będziesz na bieżąco o każdej porze dnia. h2POWIADOMIENIA Dzięki powiadomieniom będziesz zawsze na bieżąco. Wybierz dziedziny i otrzymuj powiadomienia tylko z nich. h2SPORT Wiadomości i informacje sportowe (Sport Onet, Przegląd Sportowy). U nas sprawdzisz wyniki meczów lub relacje z meczów na żywo. Znajdziesz u nas również informacje z innych dyscyplin sportowych (skoki narciarskie, ufc, boks, żużel, koszykówka, siatkówka...). h2BIZNES Wiadomości i informacje biznesowe z kraju i ze świata (finanse, waluty, firmy). h2MOTO Wiadomości motoryzacyjne z polski i ze świata. Testy i opinie ekspertów. h2TECHNOLOGIE I GRY Ciekawostki, testy, informacje ze świata gier, technologii. h2POGODA + SMOG Wiadomości pogodowe - u nas sprawdzisz pogodę, SMOG i jakość powietrza w Polsce. Ustaw alert smogowy wprost z aplikacji Onet Jeśli potrzebujesz - skorzystaj z naszej aplikacji pogodowej. h2ROZRYWKA Film, muzyka, książki, lifestyle, plotki, styl życia, gwiazdy, tv. U nas zobaczysz najnowsze teledyski, zwiastuny nowych filmów, przeczytasz ciekawe poradniki, sprawdzisz recenzje książek. h2PROGRAM TV Sprawdź aktualny program TV i dowiedz się co warto zobaczyć w telewizji (seriale, filmy, programy rozrywkowe, sport...). Stacje: TVP1, TVP2, TVN, TVN24, POLSAT, TV4, HBO, Canal+, Cinemax, AXN, FOX, TV Trwam, Eurosport, Polsat Sport, Eleven, Discovery, National Geographic, Animal Planet, BBC, CNN, MTV, ESKA TV, VIVA, Disney Channel, Cartoon Network i innych) h2HOROSKOP Spod jakiego znaku zodiaku jesteś? Sprawdź horoskop na nadchodzący tydzień. h2KULTURA Wydarzenia kulturalne w Twoim mieście. Spektakle teatralne i koncerty w Twojej okolicy. h2Funkcja czytania tekstu - „ONET CZYTAJ” Powiedz tylko te dwa słowa lub kliknij ikonę w artykule, a aplikacja przeczyta tekst za Ciebie h2WIDGET Bądź na bieżąco bez wchodzenia w aplikację. Skorzystaj z kilku dostępnych widgetów na ekranie Twojego telefonu lub tabletu. h2LOTTO Sprawdź wyniki losowań: lotto, Mini lotto, Ekstra Pensja, Kaskada, Multi Multi, Super Szansa. h2ONET 24 Chcesz wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie? 
Posłuchaj, co napisali nasi najlepsi dziennikarze. 
Skróty informacyjne wydajemy kilka razy dziennie h2ŁATWE WIDEO Zobacz wideo już z poziomu listy artykułów, albo… oglądaj i czytaj jednocześnie. Oszczędzamy Twój transfer danych. Wideo odtworzy się tylko jeśli jesteś w WiFi h2PROGRAMY ONETU Oglądaj nasze programy na ekranie swojego telefonu lub tabletu – także na żywo h2DAJ ZNAĆ ZNAJOMYM Ciekawy artykuł? Fajny klip? Udostępnij znajomym na Facebooku, Twitterze lub WhatsAppie h2KUPONY RABATOWE Włącz funkcję bonów rabatowych i odbieraj powiadomienia o promocjach, gdy tylko znajdziesz się w ich zasięgu Dzięki aplikacji szybko i wygodne przejrzysz informacje z portalu Onet oraz partnerskich źródeł, takich jak Newsweek, Forbes, Fakt, Reuters, PAP, Süddeutsche Zeitung, CNN i innych. To właśnie nowa aplikacja Onet. Pobierz ją dziś i bądź zawsze na bieżąco/div

ONET NEWS: reading, listening, #WIEM With ONET You are looking for the latest news from the country and the world? Choose the best application of news in the world Application Onet received a prize for the best application at the prestigious International Association of Media Information - Global Media INMA Awards 2017 in New York City The application also awarded prizes Mobile Trends Award and the Innovation Award. Learn why a new Onet is so good Meet ONET functions of the application:   h2 MESSAGE Current information, news from the country and the world. The application can also find local news from your region, city (Cracow, Łódź, Warsaw and Olsztyn, WROCLAW,, SZCZECIN, BIAŁYSTOK, POZNAN, Kielce, RZESZOW, LUBUSKIE W. BRITAIN AND IRELAND, office blocks, ŚLĄSK, LUBLIN, TRI-CITY , OPOLE). Facts, news and news 24 hours a day. With us you will be updated about any time of day. h2 Notification With notifications youll always be up to date. Select the field and receive notifications only from them. h2 SPORT News and Sports (Sports Onet Sports Review). We check the results of matches or relationships with the live matches. You can also sell information from other disciplines (jumping, ufc, boxing, speedway, basketball, volleyball ...).   h2 business News and business information from the country and the world (finance, currency, company).   h2 MOTO Automotive news with the Polish and the world. Tests and expert.   h2 GAMES AND TECHNOLOGY Trivia, tests, information from the world of gaming technology. h2 Weather SMOG + Weather news - we check the weather, smog and air quality in Poland. Set alert smog Onet directly from the app If you need - take advantage of our application weather.   h2 Entertainment Film, music, books, lifestyle, gossip, lifestyle, celebrities, tv. Youll see the latest music videos, trailers of new movies, read interesting guides, check book reviews. h2 TV PROGRAM Check the current TV program and learn what to see on television (TV series, movies, entertainment, sports ...). Stations: TVP1, TVP 2, TVN, TVN24, Polsat, TV4, HBO, Canal +, Cinemax, AXN, Fox, TV Trwam, Eurosport, Polsat Sport, Eleven, Discovery, National Geographic, Animal Planet, BBC, CNN, MTV, Eska TV , VIVA, Disney Channel, Cartoon Network and others) h2 HOROSKOP Beneath what star sign are you? Check horoscope for the coming week.   h2 CULTURE Cultural events in your city. Theater performances and concerts in your area.   h2 Text to speech - ONET READ Tell only those two words or click in the article, and the app will read the text for you   h2 WIDGET Keep up to date without going into the application. Take advantage of the few available widgets on the screen of your phone or tablet. h2 Lotto Check the results of draws: lotto, lotto Mini, Extra Salary, Cascade Multi Multi Super Opportunity.   h2 ONET 24 You want to know whats going on in the country and the world? Listen to what they have written our best journalists. Information Abbreviations spend several times a day   h2 EASY VIDEO Video already on the list of articles or ... watch and read at the same time. We save your data transfer. The video will play only if you are in Wi-Fi   h2 program Onet Watch our programs on the screen of your phone or tablet - and live   h2 Let friends Interesting article? Cool clip? Share with your friends on Facebook, Twitter or WhatsAppie   h2 coupons Enable discount bills and receive notifications of promotions, when you come within their reach   With this application, quickly and comfortable you browsed information from Onet and partner sources, such as Newsweek, Forbes, fact, Reuters, PAP, Süddeutsche Zeitung, CNN and others.   It is a new application Onet. Download it today and be always up to date/h2<okey

Alphabetical

Genres